Slider
 

Tour Canada Bờ Tây: Vancouver - Victoria - Whistler

Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Ngày khởi hành: Đang Cập Nhật

Giá / khách

45.900.000đ

39.900.000đ

Tour Bờ Đông Canada: Toronto - Niagara Fall - Ottawa - Montreal

Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Ngày khởi hành: 18/05; 18/06; 18/07

Giá / khách

62.900.000đ

59.900.000đ

Tour Canada Bờ Đông: Toronto - Ottawa - Montreal - Niagra Fall

Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Ngày khởi hành: Đang Cập Nhật

Giá / khách

60.900.000đ

59.900.000đ

Tour Canada Tham Quan Đông Tây

Thời gian: 9 Ngày 8 đêm

Phương tiện: Máy bay

Ngày khởi hành: Đang Cập Nhật

Giá / khách

75.900.000đ

72.900.000đ

Tour Đông Canada - Đông Mỹ

Thời gian: 11 Ngày 10 Đêm

Phương tiện: Máy bay

Ngày khởi hành: Đang Cập Nhật

Giá / khách

80.900.000đ

79.900.000đ

Tin Tức Mới Nhất